fbpx

 Gratis jämförelse mellan Stedox®- och traditionell monteringsmetod!

Exempel: Källarvåning i Jakobstad 2019

I denna kalkyl är inte hyran för produkterna inräknade.

 

Hur mycket pengar sparades på detta projekt?

 

  • 400 € i materialkostnader.
  • 300 € i endast transportkostnader.
  • 800 € i arbetskostnader.

Totalt 1500 € sparades in på detta projekt och projektets totala monteringskostnad var 1980 €.

Det innebär att inbesparingen blev totalt 41,30 %.