fbpx

Servicehandbok och reservdelslista

För Stedox® Support och Support Short

För att maximera livslängden på Stedox® väggstöd så rekommenderar vi att du underhåller stöden med regelbunden service. Vi har nu tagit fram en lista som hjälper dig kontrollera väggstöden funktion steg för steg.

Ifall någon eller några delar är sönder på väggstöden så kan du enkelt beställa hem reservdelar av oss. Fyll i formuläret längst nere på sidan skickar vi reservdelarna till dig.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar att du förvarar stöden inomhus i en lutande ställning.

 

Vid årstider då utomhustemperaturen sjunker under 0°c rekommenderar vi att monteringsstöden förvaras i ett varmt utrymme och i en lutande ställning så att fukt och vatten kan rinna ur ytterprofilen.

Servicechecklista – Steg för steg

1. Kontrollera att låssprinten är på plats och att låsfunktionen fungerar

 

IFALL DEN ÄR BORTA ELLER ÄR SKADAD SKA DU BESTÄLLA EN NY DIREKT FRÅN STEDOX!

Endast standarsprint som Stedox® har skickat får användas. Sprinten bör bytas ut av auktoriserade servicearbetare.

2. Dra ut stödet och kontrollera att STOP-klistermärken fortfarande är på plats (två stycken)

 

IFALL ETT ELLER BÅDA KLISTERMÄRKEN ÄR BORTA ELLER ÄR SKADAD SKA DU BESTÄLLA NYA DIREKT FRÅN STEDOX!

Se till att klistermärken blir rätt väg vända och kommer på rätt plats (+- 1 mm).

3. Kontrollera att bultarna och muttrarna på båda ändplattorna och handtaget är spända tillräckligt.

 

Spänn bultarna och muttrarna så att det finns lite motstånd då man vrider på ändplattorna/handtaget.

4. Skruva ut gängorna i båda sidorna och kontrollera deras skick. Smörj med kopparpasta vid behov.

 

ENDAST KOPPARPASTA FÅR ANVÄNDAS PÅ GÄNGORNA!

Ifall gängorna är i dåligt skick eller de är sneda ska monteringsstödet kasseras. Stedox® produkter ska vara smidiga och effektiva att använda och byggare gillar inte defekta produkter.

5. Kontrollera att ändplattorna eller handtaget inte är deformerade.

 

IFALL EN ÄNDPLATTA ELLER ETT HANDTAG ÄR SNED ELLER ANNARS DEFORMERAD SÅ BÖR DEN BYTAS UT!

Endast ändplattor beställda av Stedox får användas. Ändplattorna bör bytas ut av auktoriserade servicearbetare.

6. Tvätta monteringsstödet med vatten ifall det är smutsigt.

 

TVÄTTA ENDAST MED VATTEN!

Efter att du har tvättat monteringsstöden bör du förvara dem i en ställning så att vatten och fukt kan rinna ur stöden.

7. Kontrollera hålens form (Ø MAX 13,5 mm)

 

HÅLEN BÖR VARA MAX 13,5 MM I DIAMETER! ÄR HÅLET STÖRRE ÄN DET SÅ FINNS DET RISK ATT STÖDETS LÅSFUNKTION BÖRJAR GLAPPA.

Ifall hålen är ovala betyder det att monteringsstödet har belastats med för stor vikt.

8. Kontrollera att teleskopfunktionen fungerar.

 

IFALL RÖREN ÄR SNEDA/BUCKLIGA OCH GLIDER TRÖGT BÖR MONTERINGSSTÖDET KASSERAS!

9. Kontrollera att MAXIMUM LOAD klistermärken är på plats. (två stycken)

 

IFALL KLISTERMÄRKEN EJ ÄR PÅ PLATS FINNS DET RISK ATT NÅGON ÖVERSKRIDER MAXBELASTNINGEN OCH PERSON- OCH MATERIALSKADOR KAN UPPSTÅ.

UPPDATERING AV MAXIMUM LOAD:
2021 uppdaterades Stedox® Support och Support Short. I och med det så ändrades MAXIMUM LOAD från 365 kg -> 4500 N (458,9 kg)  och produkterna godkändes av Kiwa.

Reservdelar till Stedox® Support och Support Short

 

POS PN# EN FI SV
1 159677 Support Plate Päätylevy Ändplatta
2 159683 Handle Kahva Handtag
3 158029 Locking Pin Lukkotappi Låssprint
4 156338 Hex Screw Kuusioruuvi Sexkantsskruv
5 157442 PT Nut Lukko Mutteri Låsmutter
6 156310 Hex Screw Kuusioruuvi Sexkantsskruv
7 157440 PT NUT Lukko Mutteri Låsmutter
8 157422 Washer Aluslevy Bricka
9 161766 Decal Tarra Dekal
10 161767 Decal Tarra Dekal
11 161768 Decal Tarra Dekal

 

Beställ reservdelar genom att fylla i formuläret

Ifall du har några frågor angående reservdelarna kan du maila dennis@stedox.com eller ring på +358 44 206 3020

15 + 3 =